Overslaan naar inhoud

Geplaatst op 10/01/2017

LV-architecten ontwerpt nieuwe scholencampus

Van masterplan naar definitief ontwerp: Door de fusie van GLS ít Blokje en Basisschool Baloen in 2011, werd de gemeente Wuustwezel eigenaar van een school met 3 vestigingen en verouderde gebouwen. LV-architecten werd aangesteld als architect voor de opmaak van een masterplan voor GLS ít Blokje. De opdracht bestond uit 2 delen: op macroniveau werd bekeken op welke site(s) de nieuwe school geplaatst kon worden, en op microniveau werd een ontwerp gemaakt dat het concept van ëde brede schoolí vertaalt in de gebouwen en op het terrein. Het uitgangspunt van het schoolbestuur is het bouwen van een brede school. Een brede school is een samenwerkingsverband tussen verschillende sectoren die samen werken aan een brede leer ñ en leefomgeving in de vrije tijd en op school met als doel maximale ontwikkelingskansen voor alle kinderen en jongeren. Concreet betekent dit dat je op eenzelfde locatie terecht kan voor school, bibliotheek, verenigingen,Ö Er werd in eerste instantie een masterplan opgemaakt waarin onderzocht werd op welke site de school gebouwd kon worden. De 3 mogelijkheden die op tafel lagen waren de site waar de huidige kleuterschool gelegen is, de site waar de huidige lagere school gelegen is of een combinatie van de 2 sites. Het besluit dat genomen werd uit het masterplan was het bouwen van een brede school volgens het model van een campus met als locatie de Kerkblokstraat ñ Visserij. Een campus bestaat uit verschillende losse gebouwen, de buitenruimte is het verbindend element ertussen. In dit ontwerp wordt de campus opgebouwd rond een centrale dreef. Aan deze dreef liggen alle openbare functies geschakeld: onthaal, school, polyvalente ruimte, refter, naschoolse opvang, sportschuur, bibliotheek, sport ñ en speelvelden,ÖDe dreef en de speelplaatsen zijn semi-openbaar domein, dit wil zeggen afgesloten tijdens de schooluren, maar daarbuiten toegankelijk voor voetgangers en fietsers. De schoolgebouwen zijn opgebouwd op basis van de visie van het schoolbestuur. De lokalen van de leergroepen worden onderling verbonden door middel van cocons of bij de kleuters door een berging. Al deze verschillende lokalen zijn geschakeld rond een gemeenschappelijk binnenplein. Zo zijn er 3 gemeenschappelijke binnenpleinen. Aan elke blok is een kleur gekoppeld die overeenkomt met de kleur van het gebouw. Blok geel bevindt zich tussen dreef en pastorietuin. Het is een schoolgebouw met op het gelijkvloers ruimte voor onthaal / secretariaat, 1e en 2e kleuterklas en op de verdieping het leerkrachtenlokaal en blok groen, namelijk 3e kleuterklas, leergroep 1 en 2. Ook de naschoolse opvang zal georganiseerd worden in de schoolgebouwen, zodat de lokalen, het sanitair en de speelplaatsen/tuin zo intensief mogelijk gebruikt kunnen worden. Dit komt de duurzaamheid van het gebouw ten goede. Blok blauw situeert zich achter de sportschuur. Het gebouw heeft 2 functies, namelijk school en wonen. Op het gelijkvloers een schoolgebouw voor leergroep 3, 4, 5 en 6 en op het gemeenschappelijke binnenplein krijgt de openbare bibliotheek onderdak. Op de 1e verdieping wordt er een bovenplein ontwikkeld waarop 12 appartementen aansluiten. Uit studies en praktijkvoorbeelden blijkt dat de combinatie wonen boven een school goed samengaat. Werkende bewoners die nood hebben aan rust en open ruimte komen thuis na schooltijd, terwijl oudere bewoners net genieten van de levendigheid van het schoolplein tijdens de dag. De rode blok huisvest schoolfuncties zoals refter met keuken en polyvalente ruimte, maar dit is tevens het meest brede schoolgebouw. Buiten de schooluren kan de gemeenschap de gebouwen huren van het gemeentebestuur voor bijvoorbeeld vergaderingen, toneel, voorstellingen, eetfestijnen, Öe.d. Ook de sportschuur wordt verbonden met de rode blok. Op de site bevindt zich ook de tiendeschuur, die mee opgenomen werd in de opdracht omwille van de verbouwingen die het gebouw nodig heeft om te voldoen aan de noden van vandaag en een functiewijziging kan dragen. Hierin wordt o.a. het archief van de heemkundige kring en secretariaat voor de parochie ondergebracht. We proberen met dit ontwerp een duurzaam gebouw te maken, die verder gaat dan een goed E-peil. Ware duurzaamheid dient het ecologische luik te overstijgen. Ook stedenbouwkundige integratie, architectonische kwaliteit, toegankelijkheid, leefbaarheid en bruikbaarheid zijn belangrijk. De keuze voor een brede school is al een keuze voor duurzaamheid, aangezien de gebouwen ook na de schooluren gebruikt zullen worden voor bijvoorbeeld naschoolse kinderopvang, bibliotheek, avondschool, academie, verenigingen,Ö De school is ontworpen met het oog op flexibel lesgeven, in verschillende leergroepen, in kleine cocons, met de hele blok of school samen. Dit zorgt er ook voor dat de gebouwen verschillende lesvormen aan kunnen, kunnen meegroeien met de manier van lesgeven, en eventueel andere functies kunnen dragen. Zo bouwen we mee aan de school van de toekomst!

13 1024x483