UITBREIDING KANTOOR WUUSTWEZEL

13 december 2017 /

Deze maand werd het nieuwe gedeelte van ons kantoor in gebruik genomen. Dank aan alle aannemers voor het geleverde werk en aan het LV-team om mee de verhuis te doen.


Manuel Breugelmans

13 december 2017 /
Manuel Breugelmans-1

Welkom Manuel!

Hij komt LV-architecten versterken bij het team Agrarische Architectuur. Bij Over Ons kan je al zijn informatie vinden of kijk eens bij Projecten om onze realisaties te bewonderen.


CLIC 13 / WUUSTWEZEL

26 oktober 2017 /
CLIC 13 / WUUSTWEZEL-1

Een opgeleverd kantoorgebouw. Bekijk hier alle foto’s.


FULL 16 / BOECHOUT

26 oktober 2017 /
FULL 16 / BOECHOUT-1

De werken zijn gestart met het bouwen van 6 appartementen en ondergrondse garage. Bekijk alle foto’s via deze link of hier voor al onze projecten.


Uitbreiding kantoor

17 augustus 2017 /
Uitbreiding kantoor-1

In mei en augustus zijn Wendy en Lynn, twee architecten met ervaring, gestart bij LV-architecten om het team te versterken. Intussen is het team zo gegroeid dat verbouwingswerken nodig waren om iedereen goed te huisvesten. Binnen het kantoor in Wuustwezel is hiervoor sinds begin augustus een zone vrijgekomen die momenteel wordt verbouwd. Tijdens deze verbouwingswerken wordt er met flexplekken gewerkt en zitten er meer architecten deeltijds in het kantoor in Antwerpen zodat iedereen toch elke dag over een goede en ruime werkplek beschikt. Via over ons kun je alle gegevens van het team vinden. Of kijk eens bij projecten naar onze realisaties.


Uitbreiding bij LV-architecten

22 februari 2017 /

Deze week zijn er 2 nieuwe collega’s gestart. Jo Van Hullebusch als Calculator en Jente Jorissen als Architect.

Bij Over Ons kan je hun informatie vinden of die van de andere collega’s.


Jolien Renders

19 januari 2017 /
Jolien Renders-1

Vanaf deze week zal Jolien onze interieurafdeling versterken. Via over ons kan je al haar gegevens vinden. Of kijk eens bij de interieurprojecten naar onze realisaties.


LV-architecten ontwerpt nieuwe scholencampus

10 januari 2017 /

 

Van masterplan naar definitief ontwerp:

 

Door de fusie van GLS ’t Blokje en Basisschool Baloen in 2011, werd de gemeente Wuustwezel eigenaar van een school met 3 vestigingen en verouderde gebouwen. LV-architecten werd aangesteld als architect voor de opmaak van een masterplan voor GLS ’t Blokje. De opdracht bestond uit 2 delen: op macroniveau werd bekeken op welke site(s) de nieuwe school geplaatst kon worden, en op microniveau werd een ontwerp gemaakt dat het concept van ‘de brede school’ vertaalt in de gebouwen en op het terrein.

 

Het uitgangspunt van het schoolbestuur is het bouwen van een brede school. Een brede school is een samenwerkingsverband tussen verschillende sectoren die samen werken aan een brede leer – en leefomgeving in de vrije tijd en op school met als doel maximale ontwikkelingskansen voor alle kinderen en jongeren. Concreet betekent dit dat je op eenzelfde locatie terecht kan voor school, bibliotheek, verenigingen,…

 

Er werd in eerste instantie een masterplan opgemaakt waarin onderzocht werd op welke site de school gebouwd kon worden. De 3 mogelijkheden die op tafel lagen waren de site waar de huidige kleuterschool gelegen is, de site waar de huidige lagere school gelegen is of een combinatie van de 2 sites. Het besluit dat genomen werd uit het masterplan was het bouwen van een brede school volgens het model van een campus met als locatie de Kerkblokstraat – Visserij.

 

Een campus bestaat uit verschillende losse gebouwen, de buitenruimte is het verbindend element ertussen. In dit ontwerp wordt de campus opgebouwd rond een centrale dreef. Aan deze dreef liggen alle openbare functies geschakeld: onthaal, school, polyvalente ruimte, refter, naschoolse opvang, sportschuur, bibliotheek, sport – en speelvelden,…De dreef en de speelplaatsen zijn semi-openbaar domein, dit wil zeggen afgesloten tijdens de schooluren, maar daarbuiten toegankelijk voor voetgangers en fietsers.

 

De schoolgebouwen zijn opgebouwd op basis van de visie van het schoolbestuur. De lokalen van de leergroepen worden onderling verbonden door middel van cocons of bij de kleuters door een berging. Al deze verschillende lokalen zijn geschakeld rond een gemeenschappelijk binnenplein. Zo zijn er 3 gemeenschappelijke binnenpleinen. Aan elke blok is een kleur gekoppeld die overeenkomt met de kleur van het gebouw.

 

Blok geel bevindt zich tussen dreef en pastorietuin. Het is een schoolgebouw met op het gelijkvloers ruimte voor onthaal / secretariaat, 1e en 2e kleuterklas en op de verdieping het leerkrachtenlokaal en blok groen, namelijk 3e kleuterklas, leergroep 1 en 2. Ook de naschoolse opvang zal georganiseerd worden in de schoolgebouwen, zodat de lokalen, het sanitair en de speelplaatsen/tuin zo intensief mogelijk gebruikt kunnen worden. Dit komt de duurzaamheid van het gebouw ten goede.

 

Blok blauw situeert zich achter de sportschuur. Het gebouw heeft 2 functies, namelijk school en wonen. Op het gelijkvloers een schoolgebouw voor leergroep 3, 4, 5 en 6 en op het gemeenschappelijke binnenplein krijgt de openbare bibliotheek onderdak. Op de 1e verdieping wordt er een bovenplein ontwikkeld waarop 12 appartementen aansluiten. Uit studies en praktijkvoorbeelden blijkt dat de combinatie wonen boven een school goed samengaat. Werkende bewoners die nood hebben aan rust en open ruimte komen thuis na schooltijd, terwijl oudere bewoners net genieten van de levendigheid van het schoolplein tijdens de dag.

 

De rode blok huisvest schoolfuncties zoals refter met keuken en polyvalente ruimte, maar dit is tevens het meest brede schoolgebouw. Buiten de schooluren kan de gemeenschap de gebouwen huren van het gemeentebestuur voor bijvoorbeeld vergaderingen, toneel, voorstellingen, eetfestijnen, …e.d. Ook de sportschuur wordt verbonden met de rode blok.

 

Op de site bevindt zich ook de tiendeschuur, die mee opgenomen werd in de opdracht omwille van de verbouwingen die het gebouw nodig heeft om te voldoen aan de noden van vandaag en een functiewijziging kan dragen. Hierin wordt o.a. het archief van de heemkundige kring en secretariaat voor de parochie ondergebracht.

 

We proberen met dit ontwerp een duurzaam gebouw te maken, die verder gaat dan een goed E-peil. Ware duurzaamheid dient het ecologische luik te overstijgen. Ook stedenbouwkundige integratie, architectonische kwaliteit, toegankelijkheid, leefbaarheid en bruikbaarheid zijn belangrijk. De keuze voor een brede school is al een keuze voor duurzaamheid, aangezien de gebouwen ook na de schooluren gebruikt zullen worden voor bijvoorbeeld naschoolse kinderopvang, bibliotheek, avondschool, academie, verenigingen,… De school is ontworpen met het oog op flexibel lesgeven, in verschillende leergroepen, in kleine cocons, met de hele blok of school samen. Dit zorgt er ook voor dat de gebouwen verschillende lesvormen aan kunnen, kunnen meegroeien met de manier van lesgeven, en eventueel andere functies kunnen dragen.

Zo bouwen we mee aan de school van de toekomst!

 


Ontwerpwedstrijd te Stabroek

15 december 2016 /

LV-architecten wint ontwerpwedstrijd samen met Denc-studio, Immpact Vastgoed en Objectief Vastgoed.

Het centrumgebied van Stabroek is in volle ontwikkeling. De gemeente wenst daarom in te spelen op een aantal ruimtelijke opportuniteiten die zich aandienen en heeft daarom Igean de opdracht gegeven om hier vorm aan te geven.
Er werd een wedstrijd georganiseerd voor het opmaken van een sterk invulbouwbouwconcept waarbij elementen als de architecturale kwaliteit, de inpassing in de omgeving, het materiaalgebruik, de aandacht voor duurzaamheid en een strikte timing belangrijke elementen vormen, samen met de prijs die de projectontwikkelaar voor de grond zal bieden.
Immpact Vastgoed en Objectief Vastgoed sloegen de handen in elkaar als ontwikkelaar en hebben samen met ontwerpers LV-architecten en Denc studio een antwoord geboden op de wedstrijdvraag. Vandaag kunnen we trots melden dat de jury ons de eerste prijs heeft toegekend.


Nieuwe collega

17 november 2016 /
Nieuwe collega-1

Vanaf deze week mogen we Bo Aerts verwelkomen bij LV-architecten. Al haar gegevens vind je via over ons.